CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

1. Nhà thuốc Cẩm Sơn

    Địa chỉ : Số 325/1 Đường Hùng Vương - Đà Nẵng

2. Nhà thuốc Diệp Tô Đường

    Địa chỉ : 120 Bạch Đằng - Đà Nẵng

3. Nhà thuốc Hồng Đức

    Địa chỉ : Số 282 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng