1. Nhà thuốc Cẩm Sơn     Địa chỉ : Số 325/1 Đường Hùng Vương - Đà Nẵng 2. Nhà thuốc Diệp Tô Đường     Địa chỉ : 120 Bạch Đằng - Đà Nẵng 3. Nhà thuốc Hồng Đức     Địa chỉ : Số 282 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng  
1. Phạm Thị Thanh   Địa chỉ : 205 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Mê Thuật - Đắc Lắc    Điện Thoại : 0905.616.162