1. Nhà Thuốc số 1 Khánh An      Địa chỉ : 90 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội 2. Nhà Thuốc Liên Mai     Địa chỉ : 625 Hoàng Hoa Thám -  Ba Đình - Hà Nội 3. Nhà thuốc Việt Thành - Quầy 18/C9 4. Cửa hàng Sâm Nấm K Mart Hàn Quốc     Địa chỉ : SN48 Ngõ 376 Đường Bưởi - Quận Ba Đình - Hà Nội 5. Công ty Dược Việt Thành - Quầy 32     Điạ chỉ : Quầy 32/C9 Giảng Võ - Ba đình - Hà Nội      
1. Nhà Thuốc Bệnh Viện 354      Địa chỉ : 120 Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội  2. Nhà Thuốc Bệnh Viện Xanh Pôn     Địa chỉ: 12 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội