QUẬN HAI BÀ TRƯNG

1. Nhà thuốc VIC

    Địa chỉ : 236 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 2. Nhà thuốc Y Học Cổ Truyền Tư Nhân

    Địa chỉ : 89 Tuệ Tĩnh (Số 2 Ngõ Thể Giao) -  Hai Bà Trưng - Hà Nội