Huyện Đông Anh

1. Nhà Thuốc Bệnh Viện Đa Khoa Đông Anh 

    Địa chỉ: Tổ 1 Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội

2. Nhà Thuốc Bệnh Viện Bắc Thăng Long 

    Địa chỉ: Tổ 27 Thị Trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội