Quận Ba Đình

1. Nhà Thuốc Bệnh Viện 354

     Địa chỉ : 120 Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội 

2. Nhà Thuốc Bệnh Viện Xanh Pôn

    Địa chỉ: 12 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội