Quận Hoàng Mai

1. Nhà Thuốc Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội

    Địa chỉ: 442 - Đường Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội