Quận Long Biên

1. Nhà Thuốc Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang

    Địa chỉ : 54 Trường Lâm - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội