KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM Viên hoàn VŨ HOÀNG THANH TÂM giả tại Việt Nam  Tất cả các chỉ số đều không đạt, đặc biệt nguy hiểm là hàm lượng kim loại nặng (Asen) vượt hơn 33 lần cho phép.
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VỀ TÍNH ĐỒNG ĐẲNG CỦA KD-20546 VÀ KD-010 ĐỐI VỚI BỆNH CAO HUYẾT ÁP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA - KYUNG HEE TRUNG TÂM Y KHOA KHOA TIM MẠCH NGƯỜI LÀM THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG: KIM YEONG SEOK
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VỀ TÍNH ĐỒNG ĐẲNG CỦA KD-20546 VÀ KD-010 ĐỐI VỚI BỆNH ĐỘT QUỴ NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA KYUNG HEE TRUNG TÂM Y KHOA KHOA TIM MẠCH
Thông tin chi tiết (Xin mời xem file đính kèm)