Kiểm nghiệm Viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả tại Việt nam

 

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Viên hoàn VŨ HOÀNG THANH TÂM giả tại Việt Nam

 Tất cả các chỉ số đều không đạt, đặc biệt nguy hiểm là hàm lượng kim loại nặng (Asen) vượt hơn 33 lần cho phép.

Fake VHTHT Test Result